Περιστατικό 1 - Αντιμετώπιση Διάτρησης και Σπασμένου μικροεργαλείου

Περιστατικό 2 - Ενδοδοντική Θεραπεία #18

Περιστατικό 3 - Ενδοδοντική θεραπεία #37

Περιστατικό 4 - Επανάληψη Ενδοδοντική θεραπεία #26

Περιστατικό 5 - Επανάληψη Ενδοδοντικής θεραπείας #15

Περιστατικό 6 - Ενδοδοντική θεραπεία #37

Περιστατικό 7 - Ενδοδοντική Θεραπεία #37

Περιστατικό 8 - Ενδοδοντική Θεραπεία #21

Περιστατικό 9 - Ενδοδοντική Θεραπεία #28

Περιστατικό 10 - Ενδοδοντική Θεραπεία #25

Περιστατικό 11 - Επαναλήψεις Ενδοδοντικών Θεραπειών #35,36

Περιστατικό 12 - Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας #27

Περιστατικό 13 - Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας #26

Περιστατικό 14 - Περιακρορριζική Χειρουργική #22