ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Η πρώτη επίσκεψη περιλαμβάνει:

 • Λεπτομερή λήψη ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού. Ενδελεχή κλινική εξέταση, και με χρήση ψηφιακής ενδοστοματικής κάμερας και μεσων οπτικής μεγέθυνσης.
 • Ακτινογραφικός έλεγχος (ψηφιακή ενδοστοματική ακτινογραφία), όπου ενδείκνυται.
 • Συζήτηση μαζί σας για τις προσωπικές σας ανάγκες, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στο πλέον κατάλληλο πλάνο θεραπεία.
 • Καταρτισμός εξατομικευμένου σχεδίου θεραπείας.
 • Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών (πόνος οδοντικής αιτιολογίας, αποστήματα, κατάγματα δοντιών κ.ά.).

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ (ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΕΙΣ)

Αναλαμβάνουμε ως εξειδικευμένη κλινική την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν:

 • Πολφίτιδα – πόνο αυτόματο, αντανακλαστικό που προέρχεται από φλεγμονή του νευρικού ιστού του δοντιού
 • Επώδυνα αποστήματα γνάθων που οφείλονται σε νέκρωση του νευρικού ιστού του δοντιού
 • Κατάγματα δοντιών, μύλης δοντιού, ρίζας δοντιού κ.λπ.
 • Τραυματισμοί δοντιών (εκγομφώσεις, ενσφηνώσεις δοντιών μετά από τραύμα)
 • Ενδοδοντικές θεραπείες (απονευρώσεις), προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιβίωση και η βιολογική και λειτουργική αποκατάσταση τεηδονισμένων και κατεστραμένων δοντιών
 • Επαναλήψεις παλαιών αποτυχημένων ενδοδοντικών θεραπειών (απονευρώσεων) με νεότερα μέσα και τεχνικές
 • Ακρορριζεκτομές, εκτομές ριζών, χειρουργική αντιμετώπιση δοντιών, στα οποία δεν είναι δυνατό να επαναληφθεί η παλιά αποτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία που έχει γίνει στο παρελθόν. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να αποφευχθεί η εξαγωγή του επιβαρυμένου δοντιού.

Εγγυόμαστε για το ανώδυνο κάθε οδοντιατρική πράξης. Οι θεραπείες γίνονται χρησιμοποιώντας οπτική μεγέθυνση κι εξειδικευμένα μέσα, εργαλεία και τεχνικές που συνεπικουρούν στο να επιτυγχάνονται υψηλά ποσοστά επιτυχίας.