Υπηρεσίες για οδοντιάτρους

Το οδοντιατρείο έχει αποκλειστική κατεύθυνση στην αντιμετώπιση των ενδοδοντικής αιτιολογίας προβλημάτων των ασθενών. Για το σκοπό αυτό, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του οδοντιατρείου περιλαμβάνει τη χρήση:
 • Ψηφιακής ενδοστοματικής ακτινογραφίας και μικροκάμερας
 • Οπτικών μέσων μεγέθυνσης
 • Ελαστικού απομονωτήρα και τήρηση αυστηρών κανόνων και συνθηκών αντισηψίας
 • Εξειδικευμένων μηχανοκινούμενων μέσων κι εργαλείων για τη χημικομηχανική επεξεργασία των ριζικών σωλήνων
 • Εντοπιστή ακρορριζικής στένωσης για την ακριβή εκτίμηση του μήκους εργασίας
 • Χρήση ειδικών ενδοδοντικών ρυγχών υπερήχων για αφαίρεση αδιάλυτων φυραμάτων, σπασμένων μικροεργαλείων, αξόνων κ.λπ.
 • Τεχνικών θερμοπλαστικοιημένης γουταπέρκας για την έμφραξη του συστήματος των ριζικών σωλήνων
Πιο συγκεκριμένα, οι ενδοδοντικές παρεχόμενες υπηρεσίες μας προς τους ασθενείς σας αφορούν:
 • Ενδοδοντική θεραπεία (Συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία)
 • Επαναλήψεις παλαιών, αποτυχημένων ενδοδοντικών θεραπειών
 • Περιστατικά πολύπλοκης ανατομίας ριζών – ριζικών σωλήνων (κεκαμμένοι ριζικοί σωλήνες, πολαπλές αποσχίσεις ακρορριζικού τριτημορίου, πολλαπλές αναστομώσεις)
 • Αντιμετώπιση ιατρογενών διατρήσεων (μύλης, υποπολφικού τοιχώματος, ρίζας).
 • Αντιμετώπιση περιστατικών με ενασβεστιωμένους ριζικούς σωλήνες
 • Αντιμετώπιση περιστατικών με αδιάπλαστα, ανοιχτά ή χοανοειδή ακρορρίζια
 • Αφαίρεση ενδορριζικών αξόνων, κώνων αργύρου
 • Διαχείριση περιστατικών με σπασμένα μικροεργαλεία εντός των ριζικών σωλήνων
 • Δημιουργία χώρου για άξονα για την ανασύσταση ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού (σύμφωνα με τις ανάγκες του περιστατικού)
 • Αντιμετώπιση σύνθετων Ένδο-Περιοδοντικών βλαβών
 • Αντιμετώπιση τραύματος δοντιών (εκγομφώσεις, κατάγματα, μετατοπίσεις, ενσφηνώσεις)
 • Θεραπεία - Λεύκανση δυσχρωμικών δοντιών
 • Χειρουργική ενδοδοντολογία. Ακρορριζεκτομές, διχοτομήσεις, χειρουργική αποκατάσταση διατρήσεων, πάντα με χρήση οπτικής μεγέθυνσης, ρυγχών υπερήχων και βιοεπαγωγικών υλικών.
Σε όλα τα περιστατικά που κατά την παραπομή προϋπάρχει ιατρογενές σύμβαμα, τηρείται η δέουσα επαγγελματική εμπιστευτικότητα. Μετά την ολοκλήρωση του περιστατικού, σας αποστέλλεται πλήρης περιγραφή των στοιχείων της θεραπείας, σε ηλεκτρονική μορφή ή χειρόγραφα, κατά το δοκούν. Η συνέχιση της προσθετικής αποκατάστασης του περιστατικού γίνεται πάντοτε από τον παραπέμποντα οδοντίατρο.